Λογισμικά εργαλεία

Η ομάδα της AGRICONSULT έχει αναπτύξει και εξελίξει λογισμικά εργαλεία μέσω ακαδημαϊκής έρευνας με στόχο την βελτίωση της τεχνολογικής και οικονομικής βιωσιμότητας των αγροτών. Ο σκοπός μας είναι όλοι οι αγρότες να έχουν πρόσβαση σε εύχρηστα εργαλεία που θα τους επιτρέπουν να εκτιμήσουν εύκολα και αυτοματοποιημένα εναλλακτικά σενάρια, για να ελαχιστοποιήσουν το ρίσκο τους και να μεγιστοποιήσουν το εισόδημα τους με βιώσιμο τρόπο.

Είμαστε σε διαδικασία εξέλιξης, δοκιμής και βελτίωσης των εργαλείων. Μόλις βελτιωθεί η λειτουργικότητα θα δημιουργήσουμε εκπαιδευτικό υλικό και θα ξεκινήσει η διανομή αρχικά σε επιλεγμένους χρήστες και έπειτα δημόσια. Επισκεφτείτε ξανά την ιστοσελίδα μας για ενημερώσεις και για τη διαθεσιμότητα των λογισμικών μας εργαλείων.