Η ομάδα


Η ομάδα της AGRICONSULT συνέχεια μεγαλώνει και αξιοποιεί και τα στελέχη της συνεργαζόμενης εταιρίας ΑΦΟΙ ΜΑΧΑΙΡΑ Ο.Ε. – Επιχειρησιακή Ανάπτυξη.

Η AGRICONSULT παράλληλα με τις υπηρεσίες της υλοποιεί ακαδημαϊκή έρευνα για να βελτιώσει τις υπηρεσίες της και να εξελίξει τα λογισμικά εργαλεία της, ώστε να συμβάλλει στην ψηφιακή αλλαγή του κλάδου στην παγκόσμια κοινότητα.

Αν έχεις καλό επιστημονικό υπόβαθρο και θέλεις να εξελιχθείς σε νέες τεχνολογίες στον κλάδο της Αγροδιατροφής τότε θα θέλαμε να σε γνωρίσουμε και να διερευνήσουμε τις δυνατότητες συνεργασίας.

Τα ιδρυτικά μέλη της ομάδας της AGRICONSULT είναι:

Χατζηλιάδου Μαρία – Γεωπόνος και Μηχανικός

—————————————————–

Μαχαιράς Βασίλειος – Δρ. Πολιτικός Μηχανικός και software developer

—————————————————–

Μαχαιράς Γεώργιος – Οικονομολόγος